Fantazja

Przedszkole integracyjne FANTZAJA to wszechstronny rozwój Twojego dziecka. Ideą integracji jest włączenie dzieci niepełnosprawnych do grupy pełnosprawnych rówieśników. Przygotujemy Twoje dziecko do wejścia w grupę rówieśniczą. Naszym zadaniem jest zapewnienie dzieciom najlepszych warunków rozwoju oraz najlepsze przygotowanie do nauki w szkole. Dlatego naszą zaletą są mało liczne grupy przedszkolne.

Jak pracujemy?

Przedszkole jest otwarte od poniedziałku do piątku
w godzinach od 6.45 do 16.00

Dlaczego warto?

Jesteśmy, aby integrować środowisko w kierunku edukacji przez zabawę połączoną z terapią nakierowaną na wszechstronny rozwój Twojego dziecka.

Nasi nauczyciele

Nauczyciele wychowania przedszkolnego posiadają dodatkowe kwalifikacje oligofrenopedagogiczne, pracujący w grupach „Biedronki” 3-4 latki, „Słoneczka” 5-latki „Misie” 5-latki.

Nauczyciele specjaliści prowadzący zajęcia:

• Rewalidacja

• Terapia ręki

• Logopeda

• Rehabilitacja

• Terapia integracji sensorycznej

Przyjemna edukacja

Wiek przedszkolny to okres szybkich zmian rozwojowych. Wychowanie przedszkolne to czas wspomagania dziecka, czyli tworzenie optymalnych warunków rozwoju i pomoc wychowankom rozwijać różnorodne umiejętności takie jak:

• samodzielność

• kreatywność

• umiejętność dostrzegania i rozwiązywania konfliktów

• planowanie

• kompetencje społeczne oraz postawy kształtowane w relacjach ze środowiskiem społeczno – przyrodniczym i kulturowym

Dobre wychowanie

Realizujemy Program wychowania przedszkolnego MAC Edukacja, który został opracowany w oparciu o przepisy prawa oświatowego oraz obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Odbiorcami programu są:

• przedszkola ogólnodostępne

• przedszkola integracyjne

Grupę docelową stanowią dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 roku życia, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

• z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

• z opinią wczesnego wspomagania

Kreatywność

Rozwijamy kreatywność poprzez różnorodne zajęcia:

• zajęcia ruchowe Drużyna Kangura Przedszkoliada.pl

• zajęcia plastyczne

• elementy Sensoplastyka (R)

• zajęcia integracji sensorycznej

• terapia ręki

• zajęcia integracyjne w grupie rówieśniczej

• zajęcia taneczne

• zajęcia logopedyczne

• rehabilitacja

• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

• język angielski

Zapewniamy bezpieczeństwo

Przyjemnie edukujemy

Uczymy kultury osobistej

Pobudzamy kreatywność

Pokazujemy zdrowe nawyki